RECENT ACTIVITIES
line   21 สิงหาคม พ.ศ.2563
   โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการ ด้านนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   2 กรกฎาคม 2563
   การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565


   10 มกราคม 2518
   งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี”


   14 กันยายน 2562
   ลูกช้าง มช.รวมพลังเป็นหนึ่ง สานต่อประเพณีรับน้องขึ้นดอย สู่ปีที่ 55


   20 กรกฎาคม 2562
   ประเพณีรับน้องรถไฟ 2562 (สถานีรถไฟหัวลำโพงหัวหิน)1 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น