นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ช่องทางการติดต่อ สำหรับสานสัมพันธ์ลูกช้าง มช.
แจ้งรายละเอียด
ข้อมูลสถิตินักศึกษาเก่า มช.
ดูรายละเอียด
บริจาค สมทบและการสนับสนุน เกี่ยวกับลูกช้างสัมพันธ์
ดูรายละเอียด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (รอบรั้ว มช.)
งาน AMSCMU47 ปี ชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่...
19
กันยายน 2565
พิธีแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์...
3
สิงหาคม 2565
คิดถึงวิทยา จะกลับมาแล้ว
3
สิงหาคม 2565
ขอเชิญชวนเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
3
สิงหาคม 2565
สื่อประชาสัมพันธ์
CMU Alumni Travel EP7. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน...
19 กันยายน 2565 เวลา 09:45 น.
CMU Alumni Travel EP9. เที่ยววัดพระธาตุหริภุญชัย...
19 กันยายน 2565 เวลา 09:44 น.
CMU Alumni People EP.3 อิ่มอร่อยยามเช้าที่ร้านนักศึกษาเก่า มช....
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:47 น.
CMU Alumni People EP5. นักศึกษาเก่ากับธุรกิจสินค้ามือสอง...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:46 น.
CMU Alumni Travel EP.1 มูเตลูต้องลองแล้วจะรู้...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:45 น.
CMU Alumni Travel EP.6 ผสมกลิ่นน้ำหอมในแบบของเรา...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:43 น.
นักศึกษาเก่า
ลูกช้าง มช. ทั้งหมด ในทุกระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง , และอื่นๆ
226,627
นักศึกษาเก่า
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2410 - 2565)
Copyright 2022 Corporate Communication and Alumni Relations Center Chiang Mai University, All rights reserved. Various trademarks health by their respective owners.