ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 หมวด 8 การเลือกตั้งนายกสมาคม

     ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

     ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     มช. อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงิน สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จากนักศึกษาเก่า มช. สหรัฐอเมริกา

     มช. ประกาศผลการคัดเลือก 50 ภาพถ่ายประกวด มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2

     เชิญนักศึกษาเก่า มช. ร่วมงาน "ราตรีอ่างแก้ว 2559" วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่

รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ (187010) เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ Department of Medical Sciences Award (DMSc Award) รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ (187010) เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ Department of Medical Sciences Award (DMSc Award)
อ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ (4605042) รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น อ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ (4605042) รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น
อ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ (3422663) รับรางวัล อ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ (3422663) รับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี 2558" สาขาบริหารการศึกษา
มันมากับหมอกควัน

กิจกรรม : มันมากับหมอกควัน
: ฝุ่น เม็ดเล็ก ๆ แต่อาจทำให้ตายได้
ลูกช้างสัมพันธ์

กิจกรรม : ลูกช้างสัมพันธ์ ตอนที่ 3
รถม่วงมช. พลังงานสะอาดมาแล้ว มา testdrive รถม่วงพลังงานสะอาด ที่จะเริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคมนี้
วิดีโอลูกช้างทั้งหมด
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำวันที่ :24 เมษายน 2559
กิจกรรม : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี

ประจำวันที่ :22 เมษายน พ.ศ. 2559
กิจกรรม : พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมทั้งหมด