การประชุมและจับสลากหมายเลข ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม นศ.เก่า มช.

     มช. อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงิน สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จากนักศึกษาเก่า มช. สหรัฐอเมริกา

     มช. ประกาศผลการคัดเลือก 50 ภาพถ่ายประกวด มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2

     เชิญนักศึกษาเก่า มช. ร่วมงาน "ราตรีอ่างแก้ว 2559" วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่

     กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558

     งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 47 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างปราชญ์วิชาชีพครู

     ขอเชิญดาวน์โหลด CMU Mobile แอพพลิเคชั่นของชาว มช.

     สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี CMU Book Fair Music Contest 2016


ผู้สมัคร      ขั้นตอนการเลือกตั้ง      เว็บเลือกตั้ง

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม : 093-2325948

     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.

     ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลดอัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ

     เชิญนักศึกษาเก่า มช. ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

     VDO การประชุมเรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559

     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคม มช.

     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

     ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 หมวด 8 การเลือกตั้งนายกสมาคม

     ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
มันมากับหมอกควัน

กิจกรรม : มันมากับหมอกควัน
: ฝุ่น เม็ดเล็ก ๆ แต่อาจทำให้ตายได้
ลูกช้างสัมพันธ์

กิจกรรม : ลูกช้างสัมพันธ์ ตอนที่ 3
รถม่วงมช. พลังงานสะอาดมาแล้ว มา testdrive รถม่วงพลังงานสะอาด ที่จะเริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคมนี้
วิดีโอลูกช้างทั้งหมด
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำวันที่ :24 เมษายน 2559
กิจกรรม : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี

ประจำวันที่ :22 เมษายน พ.ศ. 2559
กิจกรรม : พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมทั้งหมด