นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2557

รหัส : 04
ดร.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงพยาบาลรามคำแหง
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 06
นพ.ชัยณรงค์ ลิมานนท์
เจ้าของ Halo Clinic เมืองซาคาเมนโต้ สหรัฐอเมริกา
สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
รหัส : 10
นางธิดา เพชรช่อ
ข้าราชการบำนาญ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
รหัส : 14
นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข
รองประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก เขตประเทศมาเลเซีย บริษัทซีพีเอฟฯ
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 15
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
นายภุชงค์ นุตราวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 16
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
รองศาสตราจารย์ ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 วาระ)
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 16
รศ.นพ.อัษฏา ตียพันธ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์ นักศึกษาเก่า
รหัส : 17
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการโครงการ วี.พี. การ์เด้นโฮม จำกัด
สาขาบริหารสังคม
รหัส : 17
นายซวง ชัยสุโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 18
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขานักวิชาการ
รหัส : 18
ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงาน ด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 22
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 25
นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 26
นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร
กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลลูชั่น จำกัด
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 27
นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
กรรมการผู้จัดการบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น