นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ช่องทางการติดต่อ สำหรับสานสัมพันธ์ลูกช้าง มช.
แจ้งรายละเอียด
ข้อมูลสถิตินักศึกษาเก่า มช.
ดูรายละเอียด
บริจาค สมทบและการสนับสนุน เกี่ยวกับลูกช้างสัมพันธ์
ดูรายละเอียด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (รอบรั้ว มช.)
กิจกรรมปั่นจักรยาน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่...
12
ตุลาคม 2566
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ...
12
ตุลาคม 2566
งาน reunion พี่น้องชาวเศรษฐศาสตร์ มช.
15
สิงหาคม 2566
วิทยาชวนมา Dance
25
กรกฎาคม 2566
สื่อประชาสัมพันธ์
CMU Alumni Archives จดหมายเหตุ มช. ตอน เรื่องเล่าฝั่งสวนสัก Ep.2...
18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:43 น.
CMU Alumni Archives จดหมายเหตุ มช. ตอน เรื่องเล่าฝั่งสวนสัก Ep.1...
18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:40 น.
CMU ALUMNI ARCHIVES ตอนเรื่องเราฝั่งสวนดอก...
18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:38 น.
CMU Alumni Travel EP7. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน...
19 กันยายน 2565 เวลา 09:45 น.
CMU Alumni Travel EP9. เที่ยววัดพระธาตุหริภุญชัย...
19 กันยายน 2565 เวลา 09:44 น.
CMU Alumni People EP.3 อิ่มอร่อยยามเช้าที่ร้านนักศึกษาเก่า มช....
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:47 น.
CMU Alumni People EP5. นักศึกษาเก่ากับธุรกิจสินค้ามือสอง...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:46 น.
CMU Alumni Travel EP.1 มูเตลูต้องลองแล้วจะรู้...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:45 น.
CMU Alumni Travel EP.6 ผสมกลิ่นน้ำหอมในแบบของเรา...
3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:43 น.
นักศึกษาเก่า
ลูกช้าง มช. ทั้งหมด ในทุกระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง , และอื่นๆ
226,627
นักศึกษาเก่า
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2410 - 2565)
Copyright 2022 Corporate Communication and Alumni Relations Center Chiang Mai University, All rights reserved. Various trademarks health by their respective owners.