VDO
line   กิจกรรม : วันทรงดนตรี มช.
        ร้อยเรื่องเล่าองค์ราชัน ตอนพิเศษ เพลงที่พ่อสอน ดนตรีที่พ่อทรง "วันทรงดนตรี มช."


   กิจกรรม : รับน้องขึ้นดอย 2559
        CMU DoiSuthep Trekking 2016 #cmutrekking2016


   กิจกรรม : มันมากับหมอกควัน
        : ฝุ่น เม็ดเล็ก ๆ แต่อาจทำให้ตายได้


   กิจกรรม : ลูกช้างสัมพันธ์ ตอนที่ 3
        รถม่วงมช. พลังงานสะอาดมาแล้ว มา testdrive รถม่วงพลังงานสะอาด ที่จะเริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคมนี้


   กิจกรรม : ลูกช้างสัมพันธ์ ตอนที่ 2
        พระธาตุเป็นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน 12 กันยายน 25581 2 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น