ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILANDรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
Associate Professor Rome Chiranukrom
Vice President for International Relations and Alumni Affairs


นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
SUWAREE JUTHAGRON
Secretary of Alumni Center


นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
JANJIRA WANNARIT
Head of General of Alumni Center
นางสายฝน จัตุรัตน์
SAIPHON JATURAT
Head of Coordination and activity
นางสาววริศรา  เกิดสว่างกุล
WARISARA KERDSAWANGKUL
Computer Technical Officer