NEWS
line


     เชิญร่วมงานคอนเสริตการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 ปี
     มช. จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “กระซิบ...เหนือ” ฉลองครบรอบ 50 ปี มช. ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท
     ขอเชิญร่วมสมทบทุน "กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
     มช. จัดการประกวดการประพันธ์บทเพลงครบรอบ 50 ปี “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” รายละเอียดเพิ่มเติม...
     มช. จัดทำดวงตราไปรษณียากร เหรียญกษาปณ์ หนังสือที่ระลึก นำรายได้สมทบกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม...
1 2 3 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น