RECENT ACTIVITIES
line   29 กันยายน 2559
   คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (22) ร่วมพูดคุยในกิจกรรม " CMU Business Club North ครั้งที่ 2 " แบ่งปันแรงบันดาลใจในการทำงาน


   10 กันยายน 2559
   ศิษย์เก่า มช. กว่า 7,540 คน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในปีที่เชียงใหม่ครบ 720 ปี


   10 กันยายน 2559
   ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559


   3 กันยายน 2559
   ท่านอธิการบดีนำทีมบริหารมาร่วมงานราตรีอ่างแก้วนครสวรรค์


   27 สิงหาคม 2559
   ประเพณีงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 25591 2 3 4 - 5 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น