RECENT ACTIVITIES
line   12 กุมภาพันธ์ 2560
   วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “Chiang Mai University Marathon 2017: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)”


   23 มกราคม 2560
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 51


   22 มกราคม 2560
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2559


   20 มกราคม 2560
   มช. 07 รุ่นแรกคืนรัง รำลีกความหลังขึ้นดอยไหว้พระธาตุดอยสุเทพ


   22 พฤศจิกายน 255
   มช. ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล1 2 3 - 4 - 5 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น